fitness Lipki


280-4533
254-6200
278-3338
464-0150
Fitness club Pecherskiy
Moskovskaya 46/2 390-3550
253-3347
Gordienko 10 066-150-7438, 050-767-2305
096-244-0044
067-220-2232, 067-401-8745
Fitness centre Master Fit
Lavrskaya 2 353-7606, 093-263-0686