sports for children Lipki


Women's fitness club La Femme
Staronavodnickaya 6-B 285-3355, 067-509-4554
280-8510, 067-439-4551
Kiev Yoga Studio
Kruglouniversitetskaya 3-5 383-8641, 234-3568, 095-272-9955
Martial Arts club Dynamo
Grushevskogo 3-A 279-7979, 068-099-9668
331-8273
550-3331, 253-5929
Hand-to-hand fighting club
Klovskiy spusk 13-A 097-231-3713
Fitness club Pecherskiy
Moskovskaya 46/2 390-3550
096-244-0044
Fitness centre Master Fit
Lavrskaya 2 353-7606, 093-263-0686
Football club Arsenal
Mechnikova 14/1 287-1676
063-630-6699