fitness Pervomayskiy


242-6198
220-3700
Sport club Wizard
Yerevanskaya 20 098-834-9056
242-3622
Fitness club Alice
Kurskaya 13-E 384-1309, 099-600-5158, 097-467-1507, 093-016-6989
Fitness studio Alice Good
Kudriashova 20-A 229-3828