Nearby
Nikolaya Bazhana 5-G

Nearby
Melnikova 48

Nearby
Naberezhno-Kreschatitskaya 13-B

Nearby
Revutskogo 16-A

Nearby
Urlovskaya 8-A

Nearby
Shahterskaya 5-E

Nearby
Koshitsa 1/38

Nearby
Vorovskogo 19

Nearby
Bulgakova 18

Nearby
Rossiyskaya 64


Fitness club Atletiko

Sports

kickboxing body-building fitness boxing yoga aerobics pilates stretching wrestling thai boxing mix fight dogfight sambo pankration dancing shaping

Prices, UAH

Onetime: -
Month fee, from: 200

Address, phone

Kharkovskiy   Nikolaya Bazhana 5-G   562-8453, 067-440-6434
4456161@gmail.com
Lukyanovka   Melnikova 48   353-9929, 067-440-6462
9277712@gmail.com
Podol   Naberezhno-Kreschatitskaya 13-B   353-9936, 067-440-6488
Kharkovskiy   Revutskogo 16-A   572-0330, 067-440-6477
Pozniaki   Urlovskaya 8-A   592-6337, 572-1658, 067-440-6484
Minskiy   Shahterskaya 5-E   229-1185, 096-514-8323, 093-580-6905, 067-443-8001
roze@ukr.net
Pozniaki   Koshitsa 1/38   067-225-7757
Shevchenkovskiy Center   Vorovskogo 19   067-538-0069
  Bulgakova 18   067-401-4069
Novaya Darnitsa   Rossiyskaya 64   067-238-9446