body-building Kharkovskiy


563-0000
563-9373
067-327-6040, 050-347-2347
565-8500, 565-8749
501-0804
Gym on Gorlovskaya
Gorlovskaya 124/4 095-128-7247
560-9014, 563-7599
576-0797, 561-4002
Fitness club Atletiko
Nikolaya Bazhana 5-G 562-8453, 067-440-6434
Fitness club Atletiko
Revutskogo 16-A 572-0330, 067-440-6477
Fitness club MegaGym
Kharkovskoe shosse 19 (Mega City) 585-2277, 067-445-3797