Nearby
Chelyabinskaya 2


Fitness club Iron

Sports

body-building powerlifting fitness

Prices, UAH

Onetime: 40
Month fee, from: 150

Address, phone

Levoberezhnyi   Chelyabinskaya 2   068-870-7890
Ironkiev@yandex.ru