karate Levoberezhnyi


Sportclub Budo
Mariny Raskovoy 11 096-927-8567
063-381-1039