dogfight Novaya Darnitsa


063-262-0233
Sport club Voskhod
Borispolskaya 8 566-1365, 566-9874, 551-3332
Sportclub Sparta
Borispolskaya 26-V 096-730-2936, 099-706-4648
Fitness club Atletiko
Rossiyskaya 64 067-238-9446
Slavic school of martial arts Zvychai
Borispolskaya 10 453-9488, 066-512-6643, 063-742-3001