taekwondo Novaya Darnitsa


Sportclub Sparta
Borispolskaya 26-V 096-730-2936, 099-706-4648
063-809-9583