Nearby
Dneprovskaya naberezhnaya 33


Ice rink Arkadia

Sports

figure skating hockey sports for children

Address, phone

Osokorki   Dneprovskaya naberezhnaya 33   360-1604, 093-900-4191
ar1a@ukr.net