sambo Shulyavka


Kiev Federation of Martial Arts Ares
Garmatnaya 10 093-498-1822, 095-936-7630
Sportclub Kiy-Sport
Verhnekluchevaya 1/26 050-626-2345, 063-267-1900
Sports Complex KPI
Verhnekluchevaya 1/26 406-8623, 441-1728, 456-4046