boxing Sotsgorod


CYSS 10
Chudnovskogo 8-A 097-749-5023
230-7622, 383-7204
Box and kickboxing club V-Ringe
Vossoedinenia 15 063-490-8754
Sportclub Tvoy Sport
Verkhovnogo Soveta 21-V 559-3559, 096-401-8499
Fitness club SportLand
Vossoedinenia 2/1-A 499-8499
222-4222