Nearby
Vossoedinenia 15

Nearby
Nikolsko-Slobodskaya 1-A

Nearby
Prirechnaya 11

Nearby
Vladimira Sosury 6


Box and kickboxing club V-Ringe

Sports

boxing kickboxing

Address, phone

Sotsgorod   Vossoedinenia 15   063-490-8754
kickboxing.rudenko@gmail.com
Levoberezhnyi   Nikolsko-Slobodskaya 1-A   063-490-8754
Obolon   Prirechnaya 11   063-490-8754
Staraya Darnitsa   Vladimira Sosury 6   063-490-8754