tennis Sotsgorod


552-3275, 292-3275, 292-0073
230-7622, 383-7204
Sportclub Tvoy Sport
Verkhovnogo Soveta 21-V 559-3559, 096-401-8499
Sports Complex Planeta Sport
Verhovnoy Rady 7-A (Darnitsa subway) 362-4646