aquafitness Sotsgorod


Yubileynyy Pool
Vossoedineniya 5-V 552-7142, 292-7131
Sports Complex Planeta Sport
Verhovnoy Rady 7-A (Darnitsa subway) 362-4646
501-4322
222-4222