aikido Sotsgorod


Aikido Kiyokan Dojo
Krasnotkatskaya 27/2 097-994-9454
Aikido Kids Club Aiki-Kids
Gagarina 22 097-550-7029, 095-456-0555