tennis Podol


Active Life Club Podolskiy
Yaroslavskaya 56-A 393-4343
096-540-0140
Table Tennis Club Champion
Naberezhno-Lugovaya 23 094-924-9573
Training program Start tennis
Mezhigorskaya 56/63-A 067-238-9552, 050-418-6682
Sports Club na Podole
Novokonstantinovskaya 15 050-531-5074
425-5273
Podol tennis courts
Mezhigorskaya 56/63-A 451-5858, 561-7552, 067-504-6139
097-294-7771
Fitness club 5 Element
Elektrikov 29-A 351-7733
Elite tennis school
Mezhigorskaya 56 098-111-1007, 063-721-5297, 095-629-7339