thai boxing Podol


Boxing Club Sparta
Konstantinovskaya 73 383-4945, 067-217-1576, 093-460-3869
Active Life Club Podolskiy
Yaroslavskaya 56-A 393-4343
Sportclub Olympia Sport
Glubochitskaya 17 229-9949
Fitness studio Attain
Mezhigorskaya 25 332-9278, 063-782-3116
050-804-7509
Fitness club 5 Element
Elektrikov 29-A 351-7733
Fitness club Atletiko
Naberezhno-Kreschatitskaya 13-B 353-9936, 067-440-6488