Nearby
Melnikova 48

Nearby
Umanskaya 47


Thai boxing club Legat

Sports

thai boxing

Prices, UAH

Onetime: -
Month fee, from: 350

Address, phone

Lukyanovka   Melnikova 48   093-976-4043
muaythai_kiev@ukr.net
Karavaevy Dachi   Umanskaya 47   093-976-4043