kickboxing Pecherskiy Center


096-663-5530
Martial Arts club Slavia-Skif
Fizkulturnaya 1 093-051-8491
331-7639, 067-936-5197