body-flex Pecherskiy Center


Bodyflex studio Novoe Telo
Predslavinskaya 43/2 (Palac Ukraina subway) 067-441-1276, 068-321-7063
Studio of healthy pleasures
Fizkultury 1 361-4229, 066-756-5120