chess Syrets


Junior Sports Club Tovarisch
Dorogozhickaya 15-A 458-3574, 096-997-4458