Nearby
Raisy Okipnoy 6


Sportclub Berezniaki

Sports

acrobatics sports for children kung fu wushu gymnastics kickboxing

Address, phone

Levoberezhnyi   Raisy Okipnoy 6   383-1516, 050-381-8819, 067-795-7683
fsk.org.ua@gmail.com