Nearby
Lva Tolstogo 17-B

Nearby
Voennyy 1

Nearby
Oleny Teligi 35-A


School of Wing Chun Kung Fu Wushu House of Eternal Spring

Sports

kung fu wushu

Prices, UAH

Onetime: -
Month fee, from: 450

Address, phone

Shevchenkovskiy Center   Lva Tolstogo 17-B   097-861-1579, 066-452-2249, 093-488-3151
wingchung.kiev@gmail.com
Pechersk   Voennyy 1   097-861-1579, 066-452-2249, 093-488-3151
Syrets   Oleny Teligi 35-A   068-719-2087, 095-773-4983