Nearby
Kotovskogo 4

Nearby
Bratislavskaya 5

Nearby
Bogdana Khmelnitskogo 16-22

Nearby
Klimenko 17


Kiev Badminton Club

Sports

badminton

Address, phone

Syrets   Kotovskogo 4   067-348-8008
lagutinjun@mail.ru
Lesnoy   Bratislavskaya 5   067-348-8008
Shevchenkovskiy Center   Bogdana Khmelnitskogo 16-22   067-348-8008
Solomenka   Klimenko 17   067-348-8008