Nearby
Sribnokilska 1


Chess Academy

Sports

chess

Prices, UAH

Onetime: -
Month fee, from: 350

Address, phone

Pozniaki   Sribnokilska 1   237-0330
shachmat@ukr.net