Nearby
Turgenevskaya 3-9

Nearby
Polovetskaya 49

Nearby
Melnikova 48

Nearby
Verhnekluchevaya 1/26

Nearby
Mayakovskogo 21


Acrobatics school Acro

Sports

parkour acrobatics

Prices, UAH

Onetime: -
Month fee, from: 400

Address, phone

Shevchenkovskiy Center   Turgenevskaya 3-9   093-554-5000
acrobatica.com.ua@gmail.com
Lukyanovka   Polovetskaya 49   093-554-5000
Lukyanovka   Melnikova 48   093-554-5000
KPI   Verhnekluchevaya 1/26   093-554-5000
Troeschina   Mayakovskogo 21   093-554-5000